Swedish English German

Organisation

FTB har valt att dela upp verksamheten på följande sätt:

  • helhetskoncept
  • konstruktion
  • produktion
  • service/reparationer

Det bygger på de två ägarnas direkta arbetsområden, vilket också betyder att de arbetar operativt i verksamheten.

Hela företaget genomsyras av ett ordentligt engagemang och en kultur som bygger på nyfikenhet, problemlösning, hög teknisk förståelse och kompetens samt målet att skapa bästa möjliga kundnytta.

FTB har en av sina styrkor i kompetensen bland medarbetarna och det gör att förmågan att kunna hjälpa varandra över verksamhetsgränserna flitigt används – på det sättet optimeras resurserna på bästa sätt.