Swedish English German

Vår historia

Företagets första namn var Formteknik i Forsheda. Det startades 1983 av Carl-Axel Jönsson och hans broder Göran Jönsson. Man började sin verksamhet med lokaler i Forsheda. Redan 1994 flyttade man till Bredaryd och då fördubblades antalet anställda. Då var det också dags för en namnändring till Formteknik i Bredaryd AB.

År 2000 blev Jotte Lindquist delägare och satsningen på teknikutveckling av verksamheten tog fart på allvar.

Under 2004 kändes lokalerna alldeles för trånga och det blev dags med nästa flytt under våren 2005 till de nya lokalerna i Bredaryd som ger mycket bra utvecklingsmöjligheter och bättre plats för vår arbetsstyrka på snart 12 personer.