Swedish English German

Casestudies 1

Ny plastprodukt där kunden tagit fram skiss och beskriver funktionen samt önskad produktionsplats i Sverige.

Vi på FTB tittar på produkten och ger förslag på konstruktion/funktion utifrån att kunden vill producera effektivt, ev. flerfack för bättre produktionsekonomi. Man vill ha precision så att efterbearbetning inte krävs. FTB blir s.a.s. ”spindeln i nätet” som kan underlätta processerna för alla involverade parter. Hög tidspress gör att vi måste arbeta snabbt, väl medvetna om att justeringar kommer att komma i slutfasen av projektet, vilket också sker lagom till årsskiftet 06/07. Bitarna justeras och kunden har provserien inom utsatt tid. Att verktyget gjordes av oss på FTB innebar att trimning snabbt kunde göras och även andra justeringar av produkten.

Det viktiga för kunden var att ha den nya produkten färdig inför distributörens kampanj-besök, besök som är helt avgörande för produktens möjligheter på marknaden.