Swedish English German

Vår marknad

FTB har blivit en europeisk "spelare". Detta betyder att våra kunder i dagsläget kan komma från olika delar av Europa. Detta sker i takt med den internationalisering som ständigt pågår och vi arbetar för att bli en del i detta. Vi ser med intresse på den produktionsutveckling som pågår runt om oss, en utveckling som kommer att skapa nya marknader för oss.

Våra verktyg och lösningar har använts för komponenter till bland annat följande företag: